امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

این کتاب مفاهیم اساسی مورد نیاز برای طراحی، استفاده و اجرای سیستم های پایگاه داده و برنامه های کاربردی پایگاه داده را معرفی می کند.


 دانلود